13. marts 2017

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk fra de største byer påvirkes af de demografiske forskydninger der pågår. Fremtiden er svær at spå om, men på trods heraf sandsynliggøres, at boligmarkedet i landdistrikterne længere væk fra de største byer kan bliver endnu mere udfordret i årene fremover.

Analysens hovedkonklusioner:

 • Boligmarkedet i landområderne er udfordret. Det ses blandt andet i prisniveauerne for ejerboliger, hvor de klart laveste priser findes i landdistrikterne længere væk fra de største byer.
 • Ca. 25.000 ejerboliger i landområderne længere væk fra de største byer ejes af en person på 75+ år.
 • Blandt boligejere over 75 år flytter knap 10 pct. i løbet af et år. Det svarer til at halvdelen af boligerne vil være fraflyttet efter 7 år.
 • Udbuddet af boliger i landområderne længere væk fra de største byer vil derfor alt andet lige stige med ca. 2.500 årligt, alene pga. fraflytning blandt ældre.
 • Der pågår demografiske forskydninger, som eksempelvis har bevirket, at der er færre unge tilflyttende børnefamilier, til at overtage de boliger der bliver ledige i landdistrikterne længere væk fra de største byer.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Demografiske forskydninger udfordrer boligmarkedet

 • LINK

  Momentum artikel: Landsbyer har udsigt til endnu flere spøgelsesboliger i fremtiden