10. marts 2017

Automatiseringsprojekt godt fra start

Efter opstartsmødet i SEP-projektet om automatisering af manuelle processer indhentes der nu tilbud fra konsulenter med henblik på kortlægning af processer og udvikling af redskaber.

SEP-projektet om automatisering af manuelle processer er kommet godt fra start. Der har været stor interesse for at være med, og i alt 25 kommuner har tilmeldt sig projektet.

Projektet startede op med et halvdagsmøde i KL kort før vinterferien. Her blev projektbeskrivelsen foldet ud og drøftet - bl.a. med henblik på at skabe en fælles forståelse om formålet med projektet. Der var i den forbindelse bred enighed om følgende:  

 • Projektet skal afdække muligheder for automatisering af manuelle processer (og arbejdsgange).
 • Projektet skal anvise konkrete processer og arbejdsgange indenfor den kommunale forvaltning, som (relativt enkelt) kan automatiseres fx hjælp af RPA-løsninger.
 • Projektet skal kortlægge gevinster ved automatisering
 • Projektet skal tilvejebringe værktøjer, som med fordel kan laves i fællesskab
 • Projektet skal understøtte vidensdeling- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne
 • Projektet skal bidrage med inspiration og input til budgetprocessen for 2018 (og kommende år).

I den første fase af projektet skal der gennemføres en kortlægning af manuelle processer, som fremadrettet vil være relevant at automatisere i kommunerne. Processerne skal beskrives og samles i et katalog, som skal bringes i spil i kommunerne allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

I den efterfølgende fase af projektet vil der være fokus på udvikling af en række redskaber, fx til brug for screening, udarbejdelse af business cases, juridisk afklaring, implementering og drift mv.

Plancher fra opstartsmødet samt links til relevante artikler om hhv. SEP-projektet og erfaringer fra Københavns Kommune er tilgængelige i boksen nedenfor.

Siden opstartsmødet er der afholdt møder med en række konsulentfirmaer, og på bagkant af møderne er der udarbejdet et egentlig konsulentopdrag, som de konsulenterne nu skriver tilbud på. Valg af konsulenter forventes at ske inden udgangen af marts. Frederiksberg, Syddjurs og Randers Kommuner er med i dialogen med konsulenterne.

Næste møde i projektet afholdes den 20. april kl. 9.30-15.30 i KL-huset.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Øv dig i at sige Robotic Process Automation (SamfundsDesign)

 • LINK

  Robotsoftware løfter tonsvis af idiot-opgaver i Københavns Kommune (Version2)