30. maj 2017

Vismandsrapport viser, at der er råderum

”Der er råderum i den offentlige økonomi og ikke tegn på overophedning på arbejdsmarkedet. Der er derfor plads til, at regeringen viser imødekommenhed i økonomiforhandlingerne.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Martin Damm til en ny rapport fra Det Økonomiske Råd.

Ud fra rapporten er det svært at få øje på, at de offentlige finanser eller situationen på arbejdsmarkedet giver grund til at skære ned på de kommunale udgifter eller investeringer. Ifølge KL-formanden tegner rapporten derimod et billede af en offentlig økonomi, der har det rigtig godt – og det bør også afspejle sig i de igangværende økonomiforhandlinger.

”Ifølge vismændene er der ikke basis for at lempe finanspolitikken, men grundlæggende har økonomien det godt. Og derfor mener vi heller ikke, at der er grundlag for at stramme yderligere. Regeringen lægger i økonomiforhandlingerne især op til, at kommunernes anlægsinvesteringer skal skrues voldsomt ned for at forebygge overophedning af dansk økonomi. Men vismandsrapporten giver ikke belæg for dét. Der er plads til de nødvendige investeringer i kommunerne, uden at det vælter finanspolitikken,” siger Martin Damm og fortsætter:

”I kommunerne ser vi ind i en snublende nær fremtid med flere af de ældste og dermed mest plejekrævende ældre og et øget pres på serviceudgifterne. Samtidig står vi med et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på en række områder – bl.a. veje og skoler, og hvis vi skal kunne levere velfærd i årene fremover, kræver det investeringer i nye og mere effektive løsninger,” siger Martin Damm.

Investeringer er en forudsætning for fremtidens velfærd

De kommunale bygge- og anlægsinvesteringer er en forudsætning for, at velfærdsydelser kan leveres med høj kvalitet, og også at driften kan effektiviseres yderligere og dermed undgå at binde unødigt meget arbejdskraft.

”De kommunale veje er fx afgørende for at binde hele infrastrukturen i Danmark sammen, og derfor er det problematisk, at kommunerne ikke har mulighed for at investere tilstrækkeligt heri. Det vil selvsagt få konsekvenser for, hvilken service vi kan tilbyde borgerne, hvis der skæres ned,” siger Martin Damm og henviser til, at regeringen i forhandlingerne lægger op til et anlægsniveau på blot 15 mia. kr., mens kommunerne melder om behov for at bygge og renovere på 19 mia. kr.

”19 mia. kr. til anlægsinvesteringer kommer ikke til at vælte dansk økonomi – men det er altafgørende for kommunernes muligheder for at levere velfærd i årene fremover,” siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele rapporten fra De Økonomiske Råd her