16. maj 2017

Sygefraværet falder i kommunerne

Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte er igen faldende efter sidste års svage stigning. Især blandt lærerne er sygefraværet faldet.

Der var færre dage i sygesengen blandt de kommunalt ansatte i 2016. Selvom faldet kun er på samlet 0,2 sygedage, så er det en positiv udvikling i forhold til sidste år, hvor der for første gang i flere år blev registreret en samlet stigning. Fraværet er faldet med to sygedage siden 2007 til et samlet gennemsnit på 12,0 sygedage per medarbejder per år. Det viser de nyeste tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

”Kommunerne har i mange år arbejdet systematisk med at nedbringe sygefraværet med fokus på at skabe en sund kultur på arbejdspladserne. Derfor er det glædeligt, at den store indsats igen bærer frugt. At nedbringe sygefraværet er først og fremmest en ledelsesopgave, men det er også et fælles anliggende for alle på arbejdspladsen. Det kræver en tæt dialog med ledelsen og medarbejderne, så man i fællesskab har fokus på at reducere sygefraværet,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Kurven knækker hos lærerne

Den positive udvikling ses bl.a. hos lærerne. Her er sygefraværet faldet fra 12,5 sygedage i 2015 til 11,3 sygedage i 2016. Også blandt pædagoger er sygefraværet faldet - fra 14,5 sygedage i 2015 til 13,9 sygedage i 2016.

"Siden 2013 har vi set, at lærerne har haft flere sygedage end tidligere. Derfor er det meget positivt, at vi nu kan se, at kurven knækker," siger Michael Ziegler.

Samlet set halter kommunerne dog stadig efter, når man sammenligner med andre sektorer som fx regionerne. Derfor er det vigtigt, at kommunerne fortsat har fuldt fokus på sygefraværet.

"Der er sket store fremskridt de senere år, men kommunerne har stadig flere sygedage end andre sektorer, vi sammenligner os med. Vi kan også se, at der er stor forskel fra kommune til kommune, så med en fortsat målrettet indsats, kan vi nedbringe sygefraværet endnu mere" siger Michael Ziegler.

YDERLIGERE MATERIALE