31. maj 2017

OIO Sag og dokument med europæisk dimension

Dansk forvaltning skal gå på to ben, når vi taler om sager og dokumenter. Det besluttede styregruppen for data og arkitektur på sit møde den 23. maj 2017.

Begyndende dansk tilpasning

I en periode kommer den offentlige sektor til både at have OIO's sags- og dokumentstandarder – vel at mærke i en opdateret udgave – og en begyndende dansk tilpasning af en række europæiske og internationale standarder som grundlag for ESDH- og fagsystemer:

  • konkret skal OIO-standarderne for sag og dokument opdateres, så ændringer fra monopolbrudsløsninger og KOMBIT-udbud bliver indarbejdet, og
  • sideløbende påbegynder Digitaliseringsstyrelsen sammen med KL og andre offentlige interessenter at udvikle og afprøve danske udgaver af en række europæiske standarder på området.

Ændringerne betyder, at de systemer, der bruger OIO-standarderne i dag også kan gøre det fremover, mens nye it-løsninger i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kommer til at arbejde med de europæiske standarder, hvor det er relevant.

Dialog med markedet 

KL skal sammen med KOMBIT og i dialog med markedet komme med forslag til styregruppen for data og arkitektur om, hvordan de eksisterende sags- og dokumentstandarder kan blive opdateret. Det sker gennem et projekt, der indledes nu og så vidt muligt gennemføres i 2. halvår 2017. De opdaterede OIO-standarder bliver foreløbig vedligeholdt frem til 2020.

Erfaringerne med at opdatere OIO-standarderne bliver en del af vurderingen af, om de europæiske standarder egner sig til dansk forvaltning.

Læs mere

Læs mere om OIO Sag og dokument.