15. maj 2017

Nyt værktøj sætter fokus på de pårørendes rolle i rehabilitering

Et nyt reflektionsoplæg gør det muligt at arbejde systematisk med inddragelse af pårørende i rehabilitering. Værktøjet er udviklet af Center for Kræft & Sundhed København og kan bruges af alle, der arbejder med rehabilitering i kommunalt regi.

Center for Kræft & Sundhed København har udarbejdet et refleksionsoplæg, som gør det muligt at arbejde systematisk med inddragelse af pårørende i rehabilitering og som kan bruges af andre kommunale rehabiliteringsenheder.

Det nye refleksionsoplæg er et praktisk værktøj, som ikke specifikt har fokus på kræft, men kan bruges i mange sammenhænge. Oplægget giver ikke svar på, hvordan opgaven med at have fokus på pårørende konkret skal gribes an. Det præsenterer derimod forskellige temaer og spørgsmål til refleksion og hjælper den enkelte enhed til at finde sin egen vej til en løsning, der passer til de pågældende omstændigheder.

Oplægget kan både anvendes af kommunale rehabiliteringsenheder, der endnu ikke har en praksis specifikt målrettet pårørende og af enheder, der allerede arbejder med pårørende, og som ønsker en kvalitetssikring eller inspiration i det igangværende arbejde. For at sikre en bred anvendelighed har Center for Kræft & Sundhed København inddraget andre kommunale rehabiliteringsenheder, både i og uden for Københavns Kommune, i forbindelse med udviklingen af det nye værktøj.

Læs mere om værktøjet og download refleksionsoplægget via Center for Kræft og Sundhed Københavns hjemmeside.