17. maj 2017

Nationalt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA)

Videnscentret REHPA har bl.a. til formål at understøtte kommunerne i deres arbejde med vidensbaserede rehabiliterings- og palliationsindsatser og er nu repræsenteret i hele landet.

Nationalt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

Etableringen af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) blev fastlagt tilbage i 2012 og i 2016 blev centret endelig en realitet. 

REHPA har til formål at understøtte den vidensbaserede rehabiliterings- og palliationsindsats i Danmark på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer til gavn for alle, der lever med en livstruende sygdom. 

Sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner er derfor vigtige samarbejdspartnere for REHPA og kommuner og regioner skal sammen med forskere inden for området være med til at udpege områder, hvor der især mangler viden om rehabilitering og palliation. 

Repræsenteret i hele landet

Centret er repræsenteret i hele landet med kontorer i alle fem regioner; Aalborg, Aarhus, Nyborg, Holbæk og København. 

Det er hensigten, at REHPA ved at være tilstede i hele landet understøtter sit samarbejde med og sin forankring i kommunal og regional praksis. Bl.a. er centret tovholder for en række faglige netværk, som samler folk på tværs af faggrænser og organisationer. Dette gælder fx et netværk for den kommunale palliative indsats, som bruges til at deltagerne kan udvikle, inspirere og hjælpe hinanden på tværs af sektorer med de konkrete opgaver.   

REHPA tilbyder også rehabiliteringsophold med fokus på patienter med kræft. I 2017 udbydes i alt 17 kursusforløb med plads til 340 deltagere. REHPA tager imod deltagere fra hele landet med henvisning fra egen læge eller sygehus. 

Centret arbejder netop nu på en model for, hvordan deres regionale kontorer kan være med til systematisk at udvikle, indgå og videndele i flere forskellige netværk regionalt. 

Kræftkonference

REHPA, Kræftens Bekæmpelse og KL afholdt fællesskab i februar 2016 konferencen "Rehabilitering og kræft – et skridt videre" om kommunal kræftrehabilitering. Konferencen tiltrak mere end 300 fagfolk og mundede efterfølgende ud i en konferencerapport, som kan læses her

Vil du vide mere om REHPA?

REHPA har netop udgivet deres årsrapport for 2016, hvor det bl.a. er muligt læse om centrets aktiviteter, projekter og nye organisering. Du kan læse mere og finde rapporten på REHPA's hjemmeside.