08. maj 2017

Leder: Aftale skal sikre kommunernes råderum i 2018

I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommunerne kan investere til fremtidens behov.

I dag lyder startskuddet for forhandlingerne mellem KL og regeringen om rammerne for kommunernes økonomi i 2018. KL’s topforhandlere, formand Martin Damm og næstformand Jacob Bundsgaard, går ind til forhandlingerne med et klart mål om at lande en aftale, der sikrer kommunerne det nødvendige råderum til at omstille og investere til fremtidens behov.

To af dagens Momentum-artikler berører de udfordringer – anlægsinvesteringer og det kraftigt stigende antal ældre – som kommunerne har brug for økonomisk råderum til at prioritere i 2018 og de kommende år. I forhold til anlægsinvesteringer viser en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, at danskerne først og fremmest prioriterer nære ting som skoler, plejehjem og veje. Og det flugter ret præcist med de områder, som de kommunale økonomichefer i en rundspørge har svaret, at kommunerne også prioriterer højest.

Vi må erkende, at der på en række områder er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale anlæg – og det gælder ikke mindst skoler og veje. Mange af skolerne har efterhånden temmelig mange år på bagen, og det sætter sine tydelige spor både indvendigt og udvendigt. Samtidig stiller skolereformen nye krav til rammerne – både i forhold til antallet af timer, børnene er på skolerne, og mulighederne for at lære og udfolde sig på nye måder. Og hvad angår de kommunale veje, er der bred enighed om, at de trænger til en meget kærlig hånd i den allernærmeste fremtid, hvis vi skal fastholde en velfungerende infrastruktur over hele landet.

Men den nødvendige vedligeholdelse er ikke det eneste afgørende argument for, at kommunerne skal have lov at investere et forsvarligt beløb i anlægsinvesteringer. Investeringer i nye og forbedrede bygninger og anlæg er i mange tilfælde også afgørende for, at der kan spares på driftsbudgettet. Samtidig befinder vi os i en tid, hvor den teknologiske udvikling buldrer derudad, og derfor er kommunerne nødt til at kunne investere for at sikre en velfungerende og fremtidssikret service til borgerne, hvor vi udnytter hver eneste skattekrone så effektivt som muligt.

Det er et hovedkrav for KL, at kommunerne får lov at investere i anlæg for et rimeligt beløb i 2018 – og det beløb ligger vel at mærke over de 15 milliarder kroner, som finansministeren har luftet i medierne. Et andet hovedkrav er en videreførelse af det såkaldte finansieringstilskud. I disse år har en række kommuner – specielt dem med faldende befolkningstal, hvoraf en stigende andel oven i købet er ældre, der har brug for kommunal hjælp og pleje – meget svært ved at få enderne til at nå sammen. Hvis ikke disse kommuner skal til at skære hårdt i kernevelfærden, er det helt afgørende, at finansieringstilskuddet fortsætter i 2018.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL