11. maj 2017

KL høringssvar over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

KL har afgivet høringssvar til de foreslåede ændringer af BR15. Der foreslås bl.a. afskaffelse af anmeldelsesbegrebet, så småbyggerier ikke længere kræver hverken anmeldelse eller tilladelse (hvis det samlede areal af alle småbygningerne på grunden er under 50 m2). Samtidig foreslåes tilgængelighedsbestemmelserne for enfamiliehuse lempet.

KL støtter generelt op om bestræbelserne på at gøre reglerne i bygningsreglementet nemmere at forstå og håndtere for både borgere, erhverv og kommuner. Anmeldelsesbegrebet og de flere forskellige kvadratmetergrænser for småbyggerier har været en kilde til forvirring, og vi har i tidligere høringssvar opfordret til, at denne problemstilling løses. Vi bakker derfor overordnet op om, at anmeldelsesbegrebet afskaffes som en måde at forenkle reglerne og gøre dem nemmere at administrere for borgere og kommunerne.

 

KL ser ikke, at ændringerne i denne bekendtgørelse samlet set udgør en lettelse for kommunerne.

 

Læs høringssvaret i sin helhed nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)