15. maj 2017

Initiativer i den fælleoffentlige digitaliseringsstrategi er godt på vej

Siden lanceringen af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, har initiativerne fokuseret på igangsættelse af analyser til at kvalificere indsatserne yderligere. Med den årlige statusredegørelse om strategien fremgår status på alle initiativer.

Fremtidens digitale Danmark

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om i fællesskab at medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark.

På den måde sikres det, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

Nye kampagner og ny hvidbog

Siden lanceringen er der eksempelvis gennemført en række informationskampagner rettet mod borgere og virksomheder om informationssikkerhed, blandt andet om brugen af cookies på hjemmesider og information til danskerne om, hvordan man bedre kan beskytte sine data på nettet.

Og til myndighedernes brug er en hvidbog om arkitektur for digitalisering på trapperne. Med hvidbogen dannes rammen for, hvordan it-systemer på tværs af staten, regionerne og kommunerne kan udveksle data med det formål at skabe en mere sammenhængende offentlig service.

Kvalificering af initiativerne

I den kommende periode begynder flere analyseresultater af de enkelte initiativer at melde sig, så indsatserne kan kvalificeres yderligere. Og ikke mindst forventes udbudsmaterialet for de nye generationer af NemID, Nem login og Digital post udsendt i det kommende halvår.

Download og læs hele 2016-udgaven af ”Årlig statusredegørelse for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020” nedenfor og bliv klogere på status for alle initiativerne i strategien.

  • PDF

    Årlig statusredegørelse for FODS - 2016.pdf

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Årlig statusredegørelse for FODS - 2016