11. maj 2017

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller i Grønland og på Færøerne

Børne- og Socialministeriet har den 10. marts 2017 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast to bekendtgørelser om døgnophold i tilbud i Danmark eller i henholdsvis Grønland og på Færøerne. Høringssvarene skal være ministeriet i hænde senest mandag den 17. april 2017.

 Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar - døgnophold i tilbud i Danmark eller i Grønland og på Færøerne