30. maj 2017

Demografisk udvikling koster kommuner 1,3 milliarder i 2018

De centrale økonomiske temaer – anlægsudgifter, finansieringstilskud og serviceramme – er i fokus, når forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 fortsætter i dag. Finansministeren har i et nyt svar til Folketinget bekræftet, at den demografiske udvikling presser den offentlige økonomi.

"På dagens møde vil vi gøre det klart for regeringen, at kommunerne har brug for råderum til de nødvendige investeringer i anlæg og bygninger, og at finansieringstilskuddet skal fastholdes. Derudover skal vi have en serviceramme, der gør det muligt for os at håndtere den demografiske udvikling uden at udhule niveauet på kernevelfærden."

Sådan siger KL-formand Martin Damm inden eftermiddagens forhandlingsmøde i Finansministeriet, hvor Martin Damm og KL-næstformand Jacob Bundsgaard skal diskutere de mest centrale økonomiske temaer med regeringen, hvor finansminister Kristian Jensen (V) leder forhandlerteamet.

Demografisk udvikling presser

Martin Damm og Jacob Bundsgaard henviser til, at finansministeren selv i et skriftligt svar til Folketingets Finansudvalg med en række forbehold har vurderet, at den demografiske udvikling bare fra 2017 til 2018 vil betyde øgede offentlige udgifter for cirka 3,5 milliarder kroner. Finansministeriet opdeler ikke udgiftspresset på de forskellige sektorer, men med den fordeling af udgiftstrækket for den offentlige sektor, som Finansministeriet selv tidligere har anvendt, betyder det, at de kommunale udgifter alene vil stige med cirka 1,3 milliarder kroner.

"Vi kan konstatere, at regeringen er helt bevidst om omfanget af det udgiftspres, som den demografiske udvikling betyder med ikke mindst flere plejekrævende ældre. Ifølge Danmarks Statistik forventes antallet af 75-84 årige at vokse med cirka 16.500 personer alene fra 2017 til 2018, og antallet af 85+ årige vokser med næsten 1.500. Og det skal kommunerne have råderum til at løfte," siger Jacob Bundsgaard.

Ud over diskussionen om servicerammen og det demografiske udgiftspres vil anlægsinvesteringer uden tvivl blive et centralt punkt på dagens forhandlingsmøde. Mens finansministeren ved flere lejligheder har meldt ud, at et anlægsniveau på 15 milliarder kroner i 2018 – hvilket vil være det laveste niveau siden kommunalreformen – vil være rimeligt, viser en KL-undersøgelse, at kommunerne har behov for at investere for næsten 19 milliarder kroner. Derudover er det et vigtigt krav fra KL, at det såkaldte finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 milliarder kroner fastholdes. Det har regeringen hidtil insisteret på at ville sløjfe.