31. maj 2017

De kommunale it-arkitekter har flere roller

Et fagligt perspektiv på de mange arkitekturroller som kommunal it-arkitekt. Det var hovedfokus, da anden møderunde i kommunernes it-arkitekturnetværk løb af stablen i maj 2017 med fælles program på møderne i Odense, Vordingborg, Brande og Gilleleje.

Undervisning og dialog

Underviser Klaus Østergaard fra it-universitetet gik til sagen, da han på hver af de fire netværksmøder gav en indføring i enterprise-arkitektur. Klaus Østergaard trak en linje mellem den enkelte kommunale it-arkitekts arbejdsopgaver og daglige virkelighed til, hvordan it-arkitektarbejdet har strategisk betydning for udvikling af kommunerne.

Det blev for mange af netværksmedlemmerne en værdifuld påmindelse om, at man som it-arkitekt ikke blot har betydning for sin kommunes it-udvikling og –drift, hvilket er vigtigt, men også påvirker kommunens samlede udvikling, netop fordi it og digitalisering i højere og højere grad smelter sammen med udvikling af kommunens forretning og forvaltning.

Et overraskende selvbillede

Fokus på it-arkitektens strategiske betydning er en velkommen påmindelse om egen faglighed og eget værd, noget som ofte drukner i dagligdagens opgaver. Også Klaus Østergaard blev overrasket over mødet med netværksmedlemmerne:

"Jeg var overrasket over, hvor parate kommunerne var til at tænke enterprise-arkitektur i deres arbejde. Det var meget interessant at høre om de udfordringer, arkitekterne i kommunerne står over for, og det gav inspiration til mit videre undervisningsarbejde på IT-Universitetet," sagde Klaus Østergaard.

Flere roller

Forud for netværksmødet havde hvert netværksmedlem matchet sin faglige arkitekturprofil ud fra OIO's seks arkitektroller som enterprise-, forretnings-, informations-, applikations-, teknologi- og forretningsarkitekt. Hver arkitekturrolle har et strategisk og et operationelt aspekt. I den kommunale virkelighed er de heldige, hvis kommunen er dækket ind med to forskellige arkitektroller, hvorfor hver it-arkitekt ofte skifter mellem flere roller, afhængig af arbejdsopgaven. Opgaven for kommunerne er at finde ud af, hvornår hvilke roller og aspekter skal i spil. På baggrund af Klaus Østergaards undervisning blev de forskellige roller og arbejdsopgaver drøftet livligt på netværksmøderne.

Netværksmøderne i 2017

Nu er det første halvår i kommunernes it-arkitekturnetværk 2017 omme. Efter sommerferien venter en stor, fælles netværkskonference, hvor samtlige regionale netværksgrupper samles for første gang. Den fælles netværkskonferencen foregår den 20. september i KL-huset i København. I november rundes netværksåret af, ved at netværksgrupperne mødes til workshop i deres respektive regioner.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om kommunernes it-arkitekturnetværk, er du velkommen til at kontakte konsulent Zahra Al-Asfoor, KL, på zaha@kl.dk og telefon 3370 3172.