07. maj 2018

Borgernes præferencer for at få udstillet egne data: Indledende analyse i projektet "Borgerens adgang til egne data"

KL har sammen med det digitale bureau Peytz & Co., i det fælleskommunale initiativ 1.2 'Borgerens adgang til egne data' undersøgt borgernes præferencer for at få udstillet egne data. Dette er sket gennem en MobileFirst prototype med agil brugerinddragelse.

MobileFirst prototype

Initiativet har til formål at udvikle en fælleskommunal metode til at udstille borgerens data. Initiativet har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af den fælleskommunale vision for borgerens adgang til egne data benyttet sig af borgerinddragelse, men initiativet har nu med hjælp fra Peytz og Co. forsøgt at konkretisere det yderligere.

Peytz & Co. fik til opgave at udvikle en konkret prototype gennem en agil brugerinddragelsesproces med henblik på at samle indsigterne fra visionsarbejdet. Samtidigt var opgaven at udarbejde en gap-analyse mellem borgernes præferencer og de data, der på nuværende tidspunkt kan udstilles igennem den fælleskommunale infrastruktur, der er opbygget i regi af KOMBIT (primært Sag-/ Ydelses- og dokumentindeksene i Støttesystemerne).

Indledningsvist foretog Peytz eksplorative interviews med 11 borgere, på baggrund af hvilke der kunne identificeres tre "arketyper" for præferencer til et overblik. Efterfølgende blev der gennem en iterativ proces udviklet en MobileFirst prototype.

Prototypen blev afprøvet på borgere, fx gennem tænkehøjt test, konceptuelle test mv, for at få indsigter fra borgerne i forhold til udstilling af kommunale data i et borgervendt overblik.

Indsigter fra brugerinddragelse

Forløbet har bl.a. vist, at borgerne generelt er meget positive over for et kommunalt overblik med de data de fælleskommunale støttesystemer vil være i stand til at levere. Den data der kan hentes fra støttesystemerne er meta-data, hvilket betyder at titlen på et dokument kan vises, men der er ikke adgang til selve dokumentet.

Brugerinddragelsen i udvikling af prototypen tyder på, at borgerne er mere positive over for et overblik, jo flere områder der kan vises data fra. Det selvom der er tale om metadata. Hvis ikke data kunne vises i selve overblikket, så ville muligheden for at hoppe til et system der kunne vise data, også give værdi.

Fra prototype til pilot

Initiativets næste skridt er at validere indsigterne fra prototypen i en pilot, som er en funktionel løsning, hvor borgeren får adgang til deres egne data i de valgte pilotkommuner.

På baggrund af borgernes præferencer og prototypen, udarbejder KOMBIT derfor et løsningskoncept og en funktionel specifikation for udstilling af borgernes data, som kan testes i 5 pilotkommuner. Sideløbende kortlægges tidligere erfaringer med udstilling af borgernes data.