07. juni 2017

Velfærdspolitisk analyse 2017 fra Socialministeriet

Her kan du læse mere om Socialministeriets Velfærdspolitisk Analyse vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier med psykiatriske diagnoser.

Flere anbragte børn og unge har en psykiatrisk diagnose

De fleste anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år har ikke en psykiatrisk diagnose stillet i hospitalsystemet, men i de seneste år er der sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge med psykiatriske diagnoser. Sammenlignet med ikke-anbragte børn og unge, er der derfor en markant større antal anbragte børn og unge som har stillet en diagnose.

Andel af diagnoticerede børn og unge (0-17 årige)

  • 5% af ikke-anbragte børn er diagnosticerede
  • 15% anbragte børn i plejefamilierne har en diagnose
  • 35% anbragte børn på opholdssteder og døgninstitutionerne har en diagnose.

YDERLIGERE MATERIALE