15. juni 2017

Udnytter i stordriftsfordelene ved facility management?

I økonomiaftalen for 2018 er der en række anbefalinger til effektiviseringer inden for facility management. I KLK kan vi bl.a. hjælpe jer med en modenhedsvurdering og et benchmark, hvor I får konkrete resultater i forhold til effektiviseringer.

Der kan være mange penge at spare, hvis kommunerne udnytter mulighederne i forhold til organisering, køb og udbud på facility managementområdet. Professionalisering og medarbejdere samlet i ét team, der arbejder mod et fælles mål, kan samtidig bidrage til bedre service for borgerne og øget arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Det viser resultaterne fra regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), der bl.a. bygger på casestudier i 11 kommuner samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de øvrige 87 kommuner.

I KLK kan vi hjælpe jer med at udnytte potentialerne ved facility management. Det kan fx være ved en modenhedsvurdering af jeres organisering og styring i forhold til facility managementopgaver kombineret med et benchmark af jeres ejendomsdrift.

Resultatet vil være en strategi- og handlingsplan, der giver jer konkrete svar på, hvordan I kan følge op på anbefalingerne om effektivisering af facility management i kommunerne fra økonomiaftalen for 2018.

Derudover kan vi understøtte jer i arbejdet med at identificere og realisere gevinsterne via:

  • Et målbillede for udviklingen af ejendomsområdet med en horisont på tre år
  • En omfavnende og politisk realiserbar strategi- og handlingsplan, som kan skabe målbare resultater med konkrete aktiviteter, der kan sættes i gang over de kommende tre år
  • Et benchmark af jeres omkostninger på ejendomsområdet.

I forbindelse med regeringen og KL’s moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) er der gennemført en kortlægning af facility management i kommunerne. Det har resulteret i en række anbefalinger, inspiration og værktøjer til organisering, køb og udbud på facility managementområdet. Du kan finde kortlægningen her.

Samtidig er der udviklet et inspirationskatalog, der skal understøtte kommunernes arbejde med udvikling af facility managementområdet. Det kan du finde her.

Læs mere om MEP her.