12. juni 2017

Røgfri Fremtid 2030: 6 kommuner har allerede tilsluttet sig – skal jeres være den næste?

KL indgik den 31. maj 2017 i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om Røgfri Fremtid og allerede nu har 6 kommuner tilsluttet sig partnerskabet, mens flere kommuner er på vej.

KL indgår partnerskab om en Røgfri Fremtid i 2030

KL er blevet en del af partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden og en lang række andre aktører. KL indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid for at opnå et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.

Partnerskabet har til formål at engagere aktører i et bredt partnerskab, for på den måde at bane nye veje i arbejdet med tobaksforebyggelse. Dette skal bl.a. ske gennem et fællesskab med de deltagende partnere, som med en fælles vision om en røgfri fremtid skal være med til sikre ambitionen, at ingen børn og unge i 2030 ryger, og at færre end 5 pct. voksne ryger.

Skal jeres kommune også være med?

Flere kommuner var med ved lanceringen den 31. maj 2017 og allerede nu har Bornholms, Esbjerg, Københavns, Odense, Randers, Aalborg kommuner valgt at indgå i partnerskabet – og flere kommuner er på vej.

Som partner i Røgfri Fremtid bakker man op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.

Partnere i Røgfri Fremtid støtter desuden Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Ønsker jeres kommune er være med og blive en del af Røgfri Fremtid, kan I læse mere og blive partner på hjemmesiden www.rogfrifremtid.dk.

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunerne

Center for Forebyggelse i praksis vil understøtte kommunernes arbejde med at forebygge rygestart, fremme røgfri miljøer og rygestop.

I forhold til børn og unge rådgiver centeret kommunerne og afholder temadage flere steder i landet om flerstrengede indsatser på skoler og ungdomsuddannelser, som skal sikre, at skolerne fremmer røgfri miljøer, tager hånd om synlig rygning omkring skolens matrikel, tilbyder vejledning i rygestop og via undervisning og tydelige regler forebygger rygestart.

Temadage med fokus på tobaksforebyggelse vil blive annonceret på Center for Forebyggelse i praksis' hjemmeside på www.kl.dk/forebyggelseipraksis.