01. juni 2017

Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2017

Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2017.

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2015 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017, jf. aftalens § 5.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2017 består af to elementer

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,80 %, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2017 nedsættes med 0,60 %.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2017 i alt forhøjes fra 34,4646 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 34,6860 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2017 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,80 %, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2017 nedsættes med 0,60 %. 

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2017 i alt forhøjes fra 17,9372 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 18,1313 % (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

 

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

 

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge skal med virkning fra 1. oktober 2017 forhøjes til 34,6860% (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau)

 

4. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

 

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3348, eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk.