08. juni 2017

Rammende indspil fra Danske A-Kasser til ny beskæftigelseslov

”Vi har brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem, som kan få flere i arbejde. Jeg er glad for, at Danske A-Kasser spiller konstruktivt ind i arbejdet,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Danske A-Kasser har i dag præsenteret et indspil til arbejdet med at forenkle beskæftigelsesloven. Det er et indspil, som ligger i fin forlængelse af KL’s indspil ’En mere forenklet og effektiv beskæftigelsesindsats’ fra april 2017.

”Med indspillet slår Danske A-Kasser fast, at vigtige aktører på beskæftigelsesområdet langt hen ad vejen er enige om målsætningerne på beskæftigelsesområdet. Det handler bl.a. om, at vi skal bygge videre på de regler, der har god effekt, samtidig med at vi rydder de ineffektive af vejen. Og så skal loven bygge på en grundlæggende tillid til medarbejderne, så tiden kan investeres i borgerne og kerneopgaven og ikke i papirarbejdet,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Danske A-Kasser lægger også op til en tiltrængt gennemgribende sanering af den statslige styring på området.

Fælles indsats

I sidste uge blev regeringen og KL enige om økonomiaftalen for 2018. Heri fremgår det bl.a., at regeringen og KL – med afsæt i KL’s indspil – er blevet enige om, at en ny beskæftigelseslov skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre antal hovedmålgrupper.

Regeringen vil på den baggrund til efteråret fremlægge et udspil, som skal forhandles i Folketinget.

"Det er meget positivt, at regeringen nu vil tage afsæt i KL's indspil, når der skal arbejdes videre i Folketinget. Jeg håber, at vi i fællesskab – også med a-kasserne – kan få skabt en effektiv beskæftigelsesindsats, da det har afgørende betydning for et velfungerende arbejdsmarked,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs KL's indspil til en forenklet beskæftigelsesindats her

  • LINK

    Læs indspillet fra Danske A-Kasser