26. juni 2017

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

KL indbyder alle kommuner til et toårigt partnerskab om morgendagens folkeskole og dagtilbud med fokus på it. Partnerskabet skal bidrage til den kommunale indsats for børn og unges læring, trivsel og udvikling i en mere og mere digital verden

Hvordan kan vi forberede os på en udefinerbar fremtid?

De kommende år bevæger vi os på mange måder ud i ukendt terræn. Først og fremmest fordi den teknologiske udvikling og udbredelsen heraf til stadighed går hurtigere. Der er behov for at opstille ambitiøse målsætninger med henblik på, at børn og unge opnår grundlæggende teknologiforståelse, it-kompetencer og digital dannelse.

I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og at vi skal have en moderne folkeskole med fokus på it.

Partnerskab skal sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne

For at understøtte den kommunale indsats om den digitale udviklings betydning for kerneopgaven på 0-18-års området, sætter partnerskabet fokus på både politisk ledelse, forvaltningsledelse, skole- og dagtilbudsledelse samt medarbejdere og forældre til børn i folkeskolen og dagtilbud.

Med partnerskabet inviteres alle kommuner ind i en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt griber de muligheder og imødegår de udfordringer, den digitale udvikling bringer. Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse, og KL opfordrer alle kommuner til at deltage.

Læse mere om partnerskabet

Der er netop åbnet op for tilmeldingen. Det kan du læse mere om i vedlagte invitation og projektbeskrivelse, hvor du også kan læse mere om partnerskabets formål, tidsplan for tilmelding, organisering mv.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Invitation til partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole

  • PDF

    Projektbeskrivelse - Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it