08. juni 2017

KL's høringssvar til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Med forslaget vil kommunerne få mulighed for at bekæmpe Bjørneklo på private arealer for ejernes regning. Samtid bortfalder muligheden for at politianmelde grundejere som ikke efterkommer kommunens påbud om bekæmpelse.

KL finder det positivt at det nu bliver muligt at bekæmpe for ejerens regning, men har gjort indsigelse mod den maksimale pris der fastsættes for indsatsen. KL ønsker også at fastholde muligheden for politianmeldes af grundejere der gentagende gange undlader at efterkomme påbud.

Høringssvaret i sin fulde form kan hentes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo