06. juni 2017

KL's erhvervspolitiske netværk på tur: Oplevelsesøkonomi giver bystolthed

Herning Kommune viste i sidste uge KL's erhvervspolitiske netværk rundt i kommunen til bl.a. et kig bag kulissen i den indendørs multiarena Boxen.

Kommunale erhvervschefer og udviklingschefer fra hele Danmark var sammen med repræsentanter fra KL på studietur i sidste uge til Herning. Formålet var bl.a. at få indblik i, hvad Herning Kommune får ud af deres oplevelsesøkonomi og give KL's erhvervspolitiske netværk mulighed for at dele erfaringer om events og borgerinddragelse.

Bystolthed er den vigtigste gevinst
Herning Kommunes direktør for By, Erhverv og Kultur, Jørgen Krogh, fortalte KL's erhvervspolitiske netværk, at det var en klar strategi for kommunen, at tiltrække messer, møder, mesterskaber og musik. Den største gevinst ved disse events er den bystolthed, som indbyggerne i kommunen får af oplevelsesøkonomien. Hvis man samtidig kan få borgerne, institutionerne og byrummene involveret i de større events, så er der virkelig tale om, at hele kommunen står sammen om et fælles projekt. Et eksempel på dette er, at skoleelever fra Herning hjælper kommunen med at agere som levende tifoer til EM i landevejscykling, der kommer til byen i august. Samtidig hjælper kommunen skolen med cases om begivenheden, som kan bruges i elevernes undervisning.

1.000.000 mennesker på besøg
Udover bystolthed er der også en markant økonomisk gevinst for kommunen i deres arbejde med oplevelsesøkonomi. Boxens 30.000 km2 og Herning Kommunes samlede messerarealer på 110.000 km2 får hvert år besøg af 1.000.000 mennesker i alt. Et boom af mennesker som direkte kan ses på omsætningen hos hotellerne og detailhandlen. Samtidig kan kommunen nyde godt af højere beskæftigelsesgrad, flere turister og en uvurderlig brandeffekt i medierne.      

Regeringens ekspertudvalg
Erfaringen fra Herning Kommune har været, at oplevelsesøkonomi kræver politisk opbakning og et gennemgående samarbejde på tværs af forvaltningen. Der er dog derudover en række barrierer for tiltag indenfor oplevelsesøkonomi, som regeringen har nedsat et ekspertudvalg til at kigge på. Ekspertudvalget blev nedsat som en udløber af sidste års planlovsaftale, og KL følger ekspertudvalget tæt for at varetage kommunernes interesser.