06. juni 2017

KL: Hvidbog er et vigtigt skridt videre

Med en ny, fællesoffentlig hvidbog får leverandører og bestillere nu opdaterede anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor skal digitaliseres fremover. Hvidbogen har titlen "Den digitalt sammenhængende offentlige sektor. Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur".

Fælles rammer – fælles fordele

KL hæfter sig ved, at samarbejdet om at udarbejde den nye hvidbog har været konstruktivt, og at de perspektiver, som hvidbogen beskriver og anbefaler, ligger i tråd med kommunernes ønsker for et digitalt sammenhængende Danmark. Den nye hvidbog sætter ambitiøse mål for data og arkitektur i hele den offentlige sektor og mellem den offentlige og den private sektor, og det kan KL tilslutte sig. For KL og kommunerne ligger konklusionerne i den nye hvidbog helt i forlængelse af det arbejde, som kommunerne satte i gang så tidligt som i 2009 med en fælleskommunal rammearkitektur. Nøgleordet er "sammenhæng", ikke kun kommunerne imellem, men i hele den offentlige sektor.

"KL har taget aktivt del i arbejdet med den nye hvidbog, og kommunerne står fuldt og helt bag hvidbogens vision om en digitalt sammenhængende offentlig sektor. Det er en ambitiøs og vigtig vision. Når kommunerne løser opgaver inden for eksempelvis beskæftigelse, miljø og sundhed, sker det ofte i samarbejde med regioner og stat. Derfor er hvidbogen vigtig for mere digital sammenhæng i det offentlige. Hvidbogen ligger helt i forlængelse af vores arbejde med den fælleskommunale rammearkitektur, og vi glæder os til at tage nye skridt frem mod et mere digitalt Danmark," siger Laila Kildesgaard.

Godt, fælles resultat

Peter Falkenberg, chefkonsulent og forretnings- og it-arkitekt i KL, har været en af de drivende kræfter i arbejdsgruppen bag hvidbogen.

"KL har været tilfreds med arbejdet med hvidbogen, og resultatet står helt mål med det store arbejde, som alle parter har lagt i den. Arbejdsgruppen har haft den fordel at være sammensat med stor bredde fra alle dele af den offentlige sektor, og alle har vist stor vilje til at skabe et godt, fælles resultat," siger Peter Falkenberg.

Peter Falkenberg vurderer, at hvidbogen vil vise sig meget robust og langtidsholdbar for det videre arbejde med digitalisering. Desuden bemærker han, at hvidbogen også har et europæisk perspektiv med sine anbefalinger angående vedligeholdelse og udarbejdelse af standarder for data.

KOMBIT er tilhænger af fælles it-arkitektur

Det kommunale arbejde med en fælles rammearkitektur har allerede vist gode resultater. At den nye hvidbog så klart formulerer en vision for digital arkitektur for hele den offentlige sektor vil også løfte den fælleskommunale rammearkitektur, til gavn for kommunerne og for det offentlige som helhed. Sådan lyder kommentaren fra KOMBIT, der siden 2009 er kommunernes it-fællesskab,  som varetager fælleskommunale it-indkøb og it-leverandørstyring for kommunerne.

"KOMBIT er stor tilhænger af at opbygge en fælles it-arkitektur og på det fundament skabe fælles løsninger, der hvor det giver mening. Vi ser netop en fælleskommunal it-arkitektur som en mulighed for at støbe fundamenter og nedbryde barrierer for leverandører og kommuner, så man lokalt har friheden til at til- og fravælge fremtidige løsninger og teknologier," siger Karin Markmann Bentsen, vicedirektør i KOMBIT.

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål om KL i relation til den nye hvidbog kan rettes til Ghita Thiesen, kontorchef i Arbejdsgange og It-arkitektur, KL, på telefon 33 70 33 86 eller ght@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE