07. juni 2017

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr. førstegangsregistrering af planer og tilladelser efter planloven

Bekendtgørelsen er en udmøntning af den reviderede planlov, hvori det bl.a. fremgår at der skal ske en digitalisering af gældende plandata.

KL anser det for særligt positivt, at der er valgt en model hvor førstegangsregistrering varetages af staten, idet dette netop både sikrer en mere ensartet og omkostningseffektiv registrering.

Høringssvaret kan læses i sin fulde form herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar til bekendtgørelse vedr førstegangsregistrering