16. juni 2017

KL høringssvar over udkast til Bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Overordnet set er KL positive over den valgte model for certificering, men peger også på flere problemstillinger. Der lægges op til store ændringer, og det er afgørende, at der sikres helt klare snitflader og ansvarsfordeling mellem den kommunale byggesagsbehandling og de private parter.


KL roser den valgte model for certificeringsordning

I høringssvaret roser KL blandt andet, at kommunerne i den valgte model for certificeringsordning stadig spiller en central rolle som myndighed. Byggesagsbehandlingen er i høj grad en koordinerende funktion i kommunen, der sikrer, at de forskellige relevante regler, love, servitutter, lokalplaner etc. overholdes.


Manglende vejledningstekster

Det er positivt, at bekendtgørelsen er blevet bygget op som andre bekendtgørelser. De manglende vejledningstekster gør det dog svært at skabe sig et fuldt og præcist billede. Det er ikke mindst gældende i forhold til, hvad der egentlig kræves af kommunerne fx i forhold til sagsbehandling og kontrol. Der er dermed fare for, at sagsbehandlingen bliver forskellig fra kommune til kommune, hvilket oprindeligt var det man ønskede at undgå.

Ligeledes ser KL gerne at den forslåede stikprøvekontrol lægges tidligere i processen.


KL har givet høringssvar

KL har givet høringssvar til både Bygningsreglement 2018 samt certificeringsbekendtgørelsen. Læs begge høringssvar nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar certificeringsbekendtgørelsen

  • PDF

    KL høringssvar Bygningsreglement 2018