20. juni 2017

Indbetaling til AKUT, AUA samt UHT pr. 1. juli 2017 – Administrativ information til kommunerne.

Administrativ information vedrørende indbetaling til AKUT, AUA samt UHT

Denne Administration information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedr. de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

 Resumé

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

KL skal derfor erindre om, at der pr. 1. juli 2017 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar 2017 – 30. juni 2017 (jf. pkt. 1):

Til AKUT         37,8 øre

Til AUA           13,2 øre

I alt                 51,0 øre

 

For visse typer af ansatte indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til UHT-fonden jf. pkt. 2

Sagen

1. AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene:

  Indbetaling pr. 01.07.15(beregnings-grundlag 01.01.2015 til 30.06.2015) Indbetaling pr. 01.01.16(beregnings-grundlag 01.07.15 til 31.12.15) Indbetaling pr. 01.07.16(beregnings-grundlag 01.01.16 til 30.06.16)
AKUT 36,5 36,5 37,4
AUA 13,2 + 1,0 - 13,2
Kompetencefond og uddannelsesløft 13,8 33,3 + 3,8 -
Psykisk arbejdsmiljø 6,4 - -
Tryghedspuljen 6,7 - -
Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt  77,6  73,6  50,6

 

  Indbetaling pr. 01.01.17(beregningsgrundlag 01.07.16 til 31.12.16) Indbetaling pr. 01.07.17(beregnings-grundlag 01.01.2017 til 30.06.2017) Indbetaling pr. 01.01.18(beregnings-grundlag 01.07.17 til 31.12.17)
AKUT 37,4 37,8 37,8
AUA - 13,2 -
Kompetencefond og uddannelsesløft 37,6 + 6,4 - -
Psykisk arbejdsmiljø - - -
Tryghedspuljen - - -
Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt  81,4  51,0  37,8

 

Indbetalingerne foretages til:

AKUT

c/o KL,

Weidekampsgade 10,

2300 København S.

Reg.: 8072 Konto: 0001015891.

CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048.

2. UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte på disse overenskomster i perioden 1. januar 2017 – 30. juni 2017.

Indbetalingerne foretages til:

UHT-fonden

c/o KL,

Weidekampsgade 10,

2300 København S.

SYDBANK – reg.nr. 8072 kt. 0001027698 – SE NR. 14654577

 

Hvis du vil vide mere

Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 og Løn- og Personalenyt nr. 2015:2 af 16. februar 2015 og er omtalt og uddybet i Administrativ information af 11. juni 2015. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).

 

Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til

Vedr. AKUT: konsulent Michael Danielsen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3348 eller pr. e-mail mda@kl.dk

Vedr. UHT: konsulent Allan Graversen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3220 eller pr. e-mail awg@kl.dk