13. juni 2017

Gode takter i anbefalinger om efteruddannelse

KL ser positivt på anbefalingerne fra ekspertgruppen om voksen-, efter- og videreuddannelse. Det er et godt første skridt mod et mere fleksibelt efteruddannelsessystem, men vi skal endnu længere ad den vej, mener KL-udvalgsformand.

"Det er helt afgørende, at vi får et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor både grunduddannelser og efteruddannelser hele tiden er gearet til at imødekomme de krav, som arbejdsmarkedet til enhver tid stiller. Ekspertgruppens anbefalinger om voksen-, efter- og videreuddannelse er et godt første skridt i den retning, men vi skal endnu videre."

Sådan lyder den overordnede reaktion fra Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, på de anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen i dag har offentliggjort.

Kommuner skal involveres

KL tager også positivt imod ekspertgruppens specifikke forslag om at samle udbuddet af voksen-, efter- og videreuddannelse på tværs af institutioner i nye partnerskaber. Det er dog afgørende, at partnerskaberne bliver udformet på den rigtige måde.

"For kommunerne er det centralt, at den fremtidige koordinering af opkvalificering af arbejdsstyrken er i stand til – på et praktisk niveau – at koble dynamikkerne i uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystemerne. Derfor vil være helt naturligt, at en fremtidig koordinering af efter- og videreuddannelse involverer kommunerne," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han påpeger, at det er jobcentrene, der hver dag møder de ledige, og som har det konkrete ansvar for at sætte opkvalificering i gang. Og det er samtidig kommunerne, der via virksomhedskontakten i jobcentrene og erhvervsservice har indgående kendskab til virksomhedernes kompetencebehov.

Efteruddannelse skal understøtte vækst i hele landet

Thomas Kastrup-Larsen fremhæver også flere andre positive takter i ekspertgruppens anbefalinger. Det gælder blandt andet digital afvikling af kurser og en forenkling af systemet i form af én indgang til tilmelding til kurser og udbetaling af godtgørelse. Derimod er KL forbeholden over for de personlige uddannelseskonti, som ekspertgruppen anbefaler.

"Det er afgørende, at den efter- og videreuddannelse, som medarbejderne deltager i, også er relevant for arbejdspladsen. På det kommunale område har vi allerede en velfungerende praksis i Den Kommunale Kompetencefond, hvor leder, medarbejder og tillidsrepræsentant i fællesskab bliver enige om, hvilken kompetenceudvikling der er relevant."

Thomas Kastrup-Larsen fremhæver, at KL ser frem til at drøfte ekspertgruppens anbefalinger i forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse.

"Det er vigtigt, at vi får skruet et fleksibelt efteruddannelsessystem sammen, som understøtter og hurtigt reagerer på arbejdsmarkedets behov. Det er en afgørende forudsætning for at sikre vækst i hele landet."