26. juni 2017

God start på netværk om ledelse af digitalisering

KL's nye netværk om ledelse af digitalisering kom godt fra start med sit første netværksmøde, som blev afholdt i KL-huset den 14. juni 2017. En stor åbenhed og ærlighed blandt deltagerne bidrog til, at dagens oplæg og øvelser blev diskuteret og perspektiveret livligt.

Et varieret program

Dagens program havde fire hovedelementer. Efter velkomst og præsentationsrunde holdt direktør i Gentofte Kommune Jeppe Bøgh Andersen sit oplæg om "Ledelse af digitalisering set fra et ledelsesperspektiv". Dernæst satte specialkonsulent i KL Thomas Tim Jensen digitaliseringsbegrebet i spil ud fra den fælleskommunale rammearkitektur og i retning af en pragmatisk kommunikationsvinkel. Chefkonsulent og filosof Mogens Lilleør fra Lolland Kommune gik helt tæt på digitaliseringen ud fra teknologiens evolutionære perspektiv. Mogens Lilleørs pointe var, at det tekniske menneske, "homo faber", går forud for det tænkende menneske, "homo sapiens". Dagens sluttede med workshop, hvor netværksmedlemmerne gav og modtog råd på aktuelle udfordringer fra deres hverdag med ledelse af digitalisering.

Mange temaer

Løbende blev emner, udfordringer og løsninger vendt og drejet og opsamlet som inspiration til de kommende netværksdage. Bredden i emnerne vidner om, hvor komplekst det er at være kommunal leder af digitalisering:

  • Hvordan lykkes vi med at implementere teknologierne, når de udvikles med så stor hast, som det er tilfældet?
  • Hvordan inddrager vi de unge, "digitalt indfødte"?
  • Hvordan viser vi digitalt lederskab i forhold til borgerne? Hvordan kan brugerrejser, selvbetjeningsløsninger, kampagner og samskabelse indgå i det videre arbejde?
  • Hvordan udøver vi fundraising, eksempelvis fra EU, når vi skal digitalisere?
  • Hvordan er digital ledelse også forandringsledelse?
  • Hvordan indgår kommunerne i partnerskaber omkring den videre digitalisering?
  • Hvordan skruer vi på en klog måde op for tempoet i den kommunale digitalisering?
  • Og hvad med relationen mellem de centrale versus de decentrale enheder i kommunerne; hvad med gevinstrealisering, økonomi, at "lede opad", automatisering, big data og meget mere?

Disse var nogle af de mange spørgsmål, som helt sikkert vil komme til at præge netværket ved de kommende møder.

Plads til flere

Næste netværksmøde bliver afholdt i Aarhus den 14. september 2017. Netværket består af fire møder. Hvis du gerne vil med i netværket og deltage i de sidste tre møder – det koster 5.900 + moms - så send gerne en mail til i KL Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk.

Det er også Jan Struwe Poulsen, du retter henvendelse til, hvis du har spørgsmål til netværket, enten på mail eller tlf.: 33 70 32 34.