21. juni 2017

Fem trin til effektiviseringer inden for løn- og bogholderi

Med KLK’s nye model til benchmark kan I let få styr på løn og bogholderiområdet. Via fem trin kan vi hjælpe jer med at identificere, hvor I har de største potentialer i forhold til at effektivisere de administrative opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration.

Det kan godt betale sig at kaste et ekstra blik på løn- og bogholderiopgaverne. De er nemlig ofte ganske transaktionstunge. Det er helt almindeligt, at lønindberetninger skal håndteres fra forskellige institutioner og kan passere mange hænder undervejs.

En ny analyse i regi af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) viser, at kommunerne kan opnå betydelige gevinster ved at standardisere, øge digitaliseringen af processerne samt udnytte ressourcer på tværs inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder.

I KLK kan vi netop hjælpe jer med at identificere, hvor der er et effektiviseringspotentiale, og hvordan det kan realiseres. Vi har udviklet en model til benchmark, der via fem trin kan identificere, hvor I har de største potentialer i forhold til at effektivisere de administrative opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration. 

Resultatet vil bl.a. vise jer, hvilke konkrete forslag fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk I kan bruge til at realisere potentialerne.

Derudover kan vi tilbyde:

  • Benchmark af jeres decentraliserings-/centraliseringsgrad, digitaliseringsgrad og ressourceforbrug. De mulige forbedringspotentialer bliver efterfølgende koblet med 26 konkrete effektiviseringsforslag fra MEP-analysen og KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk
  • Workshop hvor vi sammen med jer identificerer, hvordan I kan øge digitaliseringsgraden samt sikre en bedre administrativ organisering og styring
  • Bistand til implementering af forbedringerne i tæt samarbejde med jer
  • Bistand til at etablere samarbejder med andre kommuner om løn og regnskabsopgaver - fx brug af robotter eller fælles enheder.

Der findes også en række gode erfaringer og løftestænger fra MEP, som I kan bruge i arbejdet med effektivisering af løn og bogholderi. Find dem i inspirationskataloget på denne side.

Læs mere om MEP her.