09. juni 2017

Effektiv drift af botilbud

Erfaringer fra en analyse af 40 botilbud i ti kommuner indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Erfaringerne er samlet i et katalog med 35 eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre kvaliteten og effektiviteten.

Det er afgørende for kvaliteten og de samlede udgifter til det specialiserede socialområde, at de sociale botilbud til såvel børn som voksne drives effektivt. Erfaringerne fra analysen af 40 botilbud i ti kommuner indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Potentialet varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune.

Mange kommuner og tilbudsledere arbejder aktivt med at effektivisere driften, og har allerede realiseret betydelige gevinster. Der vil for de fleste kommuner og botilbud være endnu uafprøvede veje til at reducere omkostningerne og i mange tilfælde samtidig forbedre kvaliteten.

De gode eksempler
Som led i analysen af Effektiv drift af botilbud, i regi af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, er der indsamlet eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene. Dette har ført til et katalog med 35 gode eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes med at forbedre kvaliteten og effektiviteten.

Inspirationskataloget bygger på besøg hos 40 tilbud fordelt på tilbud til børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemer. Formålet med inspirationskataloget er at udbrede de gode erfaringer med effektivisering af driften til alle kommuner og det samlede botilbudsområde.

Analysen og de inspirationseksempler, der er kommet fra kommuner og botilbud, viser særligt tre tilgange til opnåelse af en mere effektiv drift.

  • Målrettet arbejde med dokumentation og arbejdets tilrettelæggelse
  • Målrettet arbejde med fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Målrettet arbejde med ressourcestyring på tværs af tilbud

Vi opfordrer alle, der beskæftiger sig med drift af sociale botilbud til at overveje, om der er veje til at skabe en mere effektiv drift af de sociale botilbud, som med fordel kan udbores nærmere

Yderligere information
På KL’s hjemmeside (www.KL.dk) kan der læses mere om effektiv drift af botilbud, indsatserne og indikatorer for effektiv drift, herunder hvordan man kan måle tidsanvendelsen i et botilbud og sammenligne tidsanvendelsen med andre botilbud.