30. juni 2017

Dialogportal og kalender om Smart City og åbne data

To fora på Dialogportalen om hhv. Smart City og åbne data er skudt i gang, og en kalender med kommende arrangementer inden for områderne kan findes på kl.dk.

Dialogportalen

Fora på Dialogportalen om Smart City og åbne data er nu søsat i forbindelse med initiativ 3.3 og 3.4 under den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan.

Det er håbet, at de to fora kan fungere som center for diskussioner og deling af viden og erfaringer mellem kommunerne. Styregrupperne for de to initiativer vil ligeledes benytte portalen og lægge materiale og information ud, bl.a. i forbindelse med kommende arrangementer, som afholdes i forbindelse med initiativerne. De første arrangementer er planlagt i efteråret 2017. Det er kommunerne, der skaber livet på portalen ved at stille spørgsmål, sparre og dele erfaringer.

Dialogportalerne er åbne for alle kommunale medarbejdere. De er gratis at deltage i og kan findes via følgende links:

Smart City

Åbne Data

Kalender

Som et andet tiltag har KL oprettet en fælles kalender med kommende kommunerelevante arrangementer inden for Smart City/åbne data. Kalenderen indeholder både eksterne og interne arrangementer og kan findes på siderne for begge initiativer:

3.3 Udbredelse af Smart City

3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data

Hvis du kender til et arrangement, som ikke fremgår af kalenderen, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på det ved at sende en mail til mahr@kl.dk.