09. juni 2017

Den nye aftale om dagtilbud skal vise sit værd nu

KL er positiv over for den nye politiske aftale om kvalitetsløft af dagtilbud. Aftalen og de afsatte penge er et udmærket første skridt, men der skal gøres endnu mere, hvis vi skal løfte alle dagtilbuddene i Danmark, mener KL-udvalgsformand.

"Der er brug for politisk fokus fra Christansborg på de mindste børn. Derfor er vi glade for, at et bredt politisk flertal har indgået en aftale, der skaber en ramme for det videre arbejde om udvikling af kvalitet i dagtilbud. I kommunerne er vi meget optagede af at løfte kvaliteten lokalt. Vi  ønsker os derfor stadig et  højere økonomisk løft og mindre central styring, så vi kan sætte ind over for det enkelte barn," siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

"Men vi er selvfølgelig klar til at påtage os opgaven med blandt andet at give den styrkede pædagogiske læreplan liv i virkeligheden. Planen bliver et omdrejningspunkt for at skabe bedre læring og trivsel for alle børn i et sammenhængende børneliv. Det er positivt."

Sådan siger Anna Mee Allerslev, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, som reaktion på, at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i dag har indgået aftale om et kvalitetsmæssigt løft af dagtilbud. 

Uheldig model for penge til udsatte institutioner

Aftalen udmønter i alt 580 millioner kroner over fire år til dagtilbud. 45 millioner kroner i 2018 og 83 millioner kroner årligt fra 2019 og frem skal gå til en ansøgningspulje til ansættelse af mere personale i de daginstitutioner, som har flest børn i udsatte positioner. Kommunerne skal søge til konkrete institutioner, hvor mange forældre har en forholdsvis dårlig økonomi. Mere end en tredjedel af kommunerne har allerede indført en højere normering i institutioner, hvor der er særlige behov, og Anna Mee Allerslev finder det positivt, at Folketinget også prioriterer sociale normeringer.

"Det er helt afgørende, at de kommunale dagtilbud sikrer, at barnets baggrund ikke bestemmer dets fremtid. Men vi er ærgerlige over, at midlerne i aftalen skal fordeles efter centrale kriterier. Det betyder, at pengene ikke kan bruges dér, hvor man lokalt kan se, at der er størst behov. Og dermed får vi ikke det optimale udbytte af investeringen," siger Anna Mee Allerslev.

Hun peger også på det uheldige i, at kommunerne med denne model skal bruge ekstra ressourcer på puljeansøgninger og dokumentation af, hvordan pengene bliver brugt.

Aftalen indeholder også et nyt såkaldt kombinationstilbud, hvor forældre med skæve arbejdstider kan vælge en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, som familien kan bruge til at ansætte en fleksibel børnepasser til at passe deres børn for eksempel om aftenen, natten eller i weekenden. Denne model er KL dog skeptisk overfor.

"Vores dagtilbud skal være fleksible og tage højde for forældrenes behov. Men denne model kan stjæle ressourcer fra de andre børn i dagtilbuddene, og det er stærkt uheldigt," siger Anna Mee Allerslev.

Vigtigt med kompetenceløft

KL er tilfreds med, at der afsættes 165 millioner kroner til kompetenceløft af personalet i både daginstitutioner og dagplejen.

"Det kan ikke siges tydeligt nok, at vores dygtige medarbejdere er den helt afgørende drivkraft for at sikre høj kvalitet i vores dagtilbud. Og vi skal løbende understøtte dem, så de er bedst muligt rustet til at sikre et godt børneliv med leg, læring og udvikling i fokus for alle børn."

Anna Mee Allerslev er til gengæld skeptisk over for, at der med aftalen indføres en såkaldt informationsportal, der giver mulighed for at sammenligne informationer om de enkelte dagtilbud.

"Sådan en portal rummer en stor risiko for øget bureaukrati. Og det er ikke vores oplevelse, at initiativet er efterspurgt blandt forældre. Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge kræfter på registrering og administration, som kunne være brugt langt bedre på at skabe bedre tilbud til børnene."

YDERLIGERE MATERIALE