28. juni 2017

Dataoptimering i kommunale it-systemer

Automatisering bringer øget effektivitet og datakvalitet, og et nyt initiativ sætter datarettigheder på dagsordenen.

Automatisering af manuelle processer
Når automatisering overvejes, vil det ofte være i forbindelse med et ønske om at opnå øget effektivitet. På mødet blev en kortlægning af statslige og kommunale erfaringer med automatisering præsenteret, og den viste, at udover at resultere i en tidsbesparelse på arbejdsopgaver, kan automatisering også resultere i øget datakvalitet. Det er  til gengæld ikke lige meget, hvilken løsning der vælges. De billige løsninger kan ofte vise sig at være en dyr investering på den lange bane, hvis man ikke gør sig nøje overvejelser inden anskaffelse og implementering. It-Arkitekturrådet understregede, at det er vigtigt at undersøge det eksisterende marked for automatiseringsløsninger for at sikre sig, at løsninger genbruges. Yderligere påpegede Rådet, at der er tale om midlertidige løsninger. Derfor er det vigtigt, hver gang en kommune anskaffer et nyt it-system, at sørge for at inkorporere den funktion, som en automatiseringsløsning hidtil har måtte udføre, så den dermed kan udfases.

'Borgerne bør have adgang til egne data'

Sådan lyder det fra initiativet, som præsenterede projektets vision for medlemmerne af Kommunernes It-Arkitekturåd og fik input til udarbejdelsen af en handleplan. Rådet mener, at initiativet er  vigtigt og at det ikke er uden udfordringer. Først og fremmest skal det sikres, at borgernes informationer er retvisende på tværs af kommunale systemer. Dernæst er det vigtigt at afklare rettighederne til data. Rådet mener, at der skal tages stilling til, hvem der kan få adgang til informationerne, så det sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til borgernes data.

Optimering af den kommunale høringsproces for It-Arkitekturrapporter

En nylig gennemgang af de kommunale høringer af arkitekturrapporter viser tendens til en relativt lav deltagelse. Det er bl.a. blevet påpeget, at rapporterne indeholder meget fakta, men at relationen til anvendelse i rammearkitekturen ikke er så markant, som det oprindeligt var tænkt. For opnå en øget værdiskabelse i høringsprocessen har KL i samarbejde med KOMBIT igangsat en række initiativer, som skal understøtte øget kommunal indflydelse og nytte for projekterne.

Udover disse emner drøftede It-Arkitekturrådet også fremdriften i rammearkitekturprogrammet, arkitekturinitiativer på socialområdet og et nyligt opstartet projekt om affaldsdata.

Læs mere i referatet nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Referat for 22. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Dagsorden for 22. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 1 Opdateret overblik af socialfaglige projektinitiativer

 • PDF

  Bilag 3 Tilbud på opgave vedr. automatisering af manuelle processen

 • PDF

  Bilag 4 Udkast til den fælleskommunale vision for adgang til egne data

 • PDF

  Bilag 5 Arkitekturrapport vedr. VALG 060417

 • PDF

  Bilag 6 Arkitekturrapport - Valg - høringssvar og projektets kommentarer

 • PDF

  Bilag 7 Kommissorium vedr. governance af den fælleskommunale rammearkitektur

 • PDF

  Bilag 8 Model for fordeling af roller og ansvar (RACI) for udvalgte arkitekturprodukter

 • PDF

  Bilag 9 - Rapport vedr. den modne it-anskaffelse og kravbank

 • PDF

  Bilag 10 Forslag til grundfortælling om rammearkitekturen

 • XLSX

  Bilag 11 Forslag til drejebog for måleprogram

 • PDF

  Bilag 12 Præsentation - Oversigt af projektinitiativer med socialfaglige indsatser

 • PDF

  Bilag 13 Præsentation - Fælles Digital Arkitektur

 • PDF

  Bilag 14 Præsentation - Affaldsdata

 • PDF

  Bilag 15 Præsentation - Automatisering

 • PDF

  Bilag 16 Præsentation - Adgang til egne data

 • PDF

  Bilag 17 Præsentation - Arkitekturrapport 2.0

 • PDF

  Bilag 18 Præsentation - Høring af arkitekturrapport vedr. VALG

 • PDF

  Bilag 19 Præsentation - Governance for den fælleskommunale rammearkitektur

 • PDF

  Bilag 20 Præsentation - Foranalyse til den gode it-anskaffelse

 • PDF

  Bilag 21 Præsentation - Programstatus for rammearkitekturprogrammet

 • PDF

  Bilag 22 Præsentation - Drejebog for kvantitative målinger