08. juni 2017

Åbent for indsendelse af landzonetilladelser og plangeometri til Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt informationsmail til kommunerne om, at man nu har mulighed for at indsende landzonetilladelser og plangeometri. Sidstnævnte er en frivillig indsendelse.

Krav om indsendelse af landzonetilladelser er fastlagt i den bekendtgørelse der træder i kraft pr. 15. juni 2017. Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens side  samt se høringsudkastet af bekendtgørelsen på denne side. Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsens side opdateres den 15. juni, hvor bekendtgørelsen træder i kraft. På denne dato lægger Erhvervsstyrelsen den nye bekendtgørelse op og konsekvensretter i portalen, såfremt den nye bekendtgørelse giver anledning hertil.