03. juli 2017

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017

 • PDF

  Bilag 1 OKT 17

 • PDF

  Bilag 2 OKT 17

 • PDF

  Bilag 3 OKT 17

 • PDF

  Bilag 4 OKT 17

 • PDF

  Bilag 5 OKT 17

 • PDF

  Tabel 4 - børnepension og børnepensionstillæg