17. januar 2017

Resultater fra KL’s forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet

KL har for første gang gennemført en forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Alle 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Der er stigende kommunal- og nationalpolitisk interesse for dagtilbudsområdet. Det skyldes, at forskning peger på, at investeringer i børns tidlige barndom giver bedre resultater end tilsvarende indsatser senere i livet, og at vi i Danmark ikke lykkes tilstrækkeligt med at fremme social mobilitet.

KL har for første gang gennemført en undersøgelse blandt alle 98 kommuners dagtilbudsforvaltninger for at få mere viden om området. Forvaltningsundersøgelser er tidligere kendt fra folkeskoleområdet, hvor de har været et godt værktøj til at give et systematisk billede af kommunernes omstilling til en ny skole.

Undersøgelsen blev gennemført i november og december 2016. Undersøgelsen tegner et overordnet positivt billede af kommunernes arbejde med at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. 94 kommuner har i høj eller nogen grad politisk fokus på dagtilbudsområdet. Derudover har 59 kommuner prioriteret ekstra ressourcer til området inden for de sidste fem år.

Men der er også udfordringer. 54 kommuner angiver i undersøgelsen, at de oplever væsentlige udfordringer i arbejdet med at fremme læring og trivsel hos børn i udsatte positioner. Derudover oplever 36 kommuner væsentlige udfordringer i arbejdet med systematisk at iagttage og vurdere kvaliteten i dagtilbud. Undersøgelsen understreger dermed behovet for at arbejde videre med at videreudvikle dagtilbud af høj kvalitet.

Forvaltningsundersøgelsen indgår i en række initiativer fra KL, som skal understøtte kommunernes arbejde med udvikle kvaliteten i dagtilbud.

De samlede resultater kan findes nedenfor:

  • PDF

    Forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet, 2016