17. januar 2017

Partnerskab får flere mennesker med handicap i job

Kommuner, NGO’er og virksomheder inviteres til konference, hvor erfaringerne fra partnerskab om jobs til handikappede deles og den nationale udfordring drøftes.

Virksomheder, civilsamfundsorganisationer, Danske Handicaporganisationer og Høje-Taastrup Kommune har gennem to år arbejdet på at skabe 50 jobs til borgere med handicap - og det er lykkedes! Partnerskabet har vist sig som en stærk metode til at opnå en fælles tilgang til det rummelige arbejdsmarked og som en kilde til vækst i virksomheder og i samfundet som helhed.

Disse erfaringer vil partnerskabet gerne dele. Samtidig vil vi bidrage til den nationale debat om, hvordan vi sikrer, at alle ressourcer og kompetencer kommer i spil. I en tid, hvor mange brancher mangler kompetent arbejdskraft, og hvor vilkårene for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet aldrig har været vanskeligere, er det en vigtig debat.

Til konferencen vil børne- og socialminister Mai Mercardo sætte fokus på den nationale udfordring og deltage i den politiske debat om, hvordan vi løser problemet. Herudover vil borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, formand Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer, og nogle af de involverede partnervirksomheder fortælle om rollefordelinger og samarbejdets udfordringer og gevinster.

Konferencen finder sted d. 23. januar fra kl. 9.00–12.00 hos Danske Handicaporganisationer, og alle interesserede aktører er velkomne, men tilmelding er dog nødvendig. Du kan læse meget mere om partnerskabsmodellen her. For at læse mere om programmet for konferencen og om procedure for tilmelding tryk her