12. januar 2017

Nyt fælleskommunalt program skal fortsætte arbejdet med at understøtte kommunernes arbejde med velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi skal frem mod 2020 sikre, at alle kommuner har adgang til aktuel viden om, hvad der virker.

Programmet bygger videre på erfaringerne fra det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016 og forankres i Center for Velfærdsteknologi, KL.

Det fælleskommunale program skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område og understøtte kommunernes implementering af modne velfærdsteknologier. 

Et fortsat fokus på videndeling og koordination af området skal bidrage til borgernes livskvalitet og styrke det politiske råderum til prioritering og udvikling af de borgernære opgaver.

Center for Velfærdsteknologi

Centerets aktiviteter er bygget op om 3 spor:

  • Gevinstrealisering med fokus på realistiske, brugbare og overførbare business cases
  • Implementeringsstøtte, herunder fokus på specifikke indsatsområder og velfærdsteknologier på baggrund af god dokumenteret effekt
  • Videndeling, udvikling og koordinering af kommunale projekter af fælleskommunal relevans

Desuden driver centeret et fælleskommunalt velfærdsteknologisk netværk, organiseret med møder i de 5 regionale geografier. Netværket består af medarbejdere med ansvar og interesse for velfærdsteknologi på social- og sundhedsområderne i kommunerne. Der afholdes netværksmøder ca. 2 gange årligt.

På centerets hjemmeside kan du blandt andet:

  • Søge viden om hvad der sker i andre kommuner på Det Velfærdsteknologiske Landkort
  • Finde implementeringsredskaber og vejledninger for udvalgte velfærdsteknologier, herunder business case skabeloner
  • Tilmelde dig Dialogportalens netværk for velfærdsteknologi og få direkte adgang til sparring og videndeling med over 400 medarbejdere fra kommunerne.

Alle kommuner er velkomne til at kontakte centerets medarbejdere med henblik på rådgivning, sparring, ny viden eller anden støtte i forbindelse med arbejdet med velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om det fælleskommunale program for velfærdsteknologi i programbeskrivelsen eller på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside.

 

Faktaboks

KL's bestyrelse godkendte d. 22. december 2016 det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2017-2020.

Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi indgår i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, initiativ 2.1 og den fælleskommunale handlingsplan, indsatsområderne 9.3, 9.4 og 9.6 – Læs mere

Programmet skal desuden understøtte initiativ 3.3 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 – Læs mere

Programmet understøtter til enhver tid KL’s politiske aftaler og dagsordner vedr. velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.