05. januar 2017

Ny ressourcetildelingsmodel skal skabe gennemsigtighed

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har udviklet en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet i Thisted Kommune. Modellen skal give mere gennemsigtighed og konsensus omkring tildelingskriterier.

Ifølge undervisningschef i Thisted Kommune Hanne Toft Andersen har kommunen haft nogle udfordringer med deres ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.

”Den er simpelthen uigennemskuelig. Der har ikke været konsensus omkring, hvorfor vi tildeler, som vi gør. Vi har brug for en ny model, der sikrer gennemsigtighed for både skoleledere, forvaltning og politikere”, forklarer hun.

Derfor rettede Thisted Kommune henvendelse til KLK med henblik på at få udviklet en ny model for tildelingen af de lidt over 300 mio. kr., der årligt fordeles mellem skolerne.

”Vi gik efter nogen, der har et solidt kendskab til området, og som har lavet lignende projekter i andre kommuner”, siger Hanne Toft Andersen.

En involverende proces

KLK og Thisted Kommune har besluttet, at der i udarbejdelsen af den nye ressourcetildelingsmodel skal tages hensyn til, hvordan fx effektivitet, kvalitet og styring på skoleområdet påvirkes af ressourcetildelingen, ligesom modellen skal håndtere ændringer i børnetal og fald i de samlede ressourcer på området.

”Det at let nok at lave den tekniske fordeling af midler inden for et forvaltningsområde, men det at skabe forståelse, konsensus og gennemsigtighed er en proces, som kræver involvering og udfordring af de deltagende parter. Det er dér – i dialogen om fordelingen – vi skaber forståelsen både hos skoleledere, økonomiforvaltningen, politikerne, chefen og alle de eksterne parter såsom skolebestyrelse og MED udvalg”, siger chefkonsulent i KLK Claus Herbert og uddyber:

”Derfor valgte vi en tilgang til opgaven, hvor der var tæt involvering af de forskellige grupper undervejs.

Vi har bl.a. gennem workshops talt om økonomi, økonomistyring og økonomiforståelse sammen med Thisted Kommunes skoleledere og forvaltning for at lave koblingen til den nye model.”

KLK har nu afleveret et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel, der skal gælde fra skoleåret 2017/18, med beskrivelse af parametre og principper. Modellen er udviklet ud fra følgende minimumskrav:

  • Modellen skal være så enkel som mulig
  • De parametre der indgår i modellen, skal være entydige og forudsigelige
  • Sammenhængen i modellen skal være forståelig, for de der skal bruge modellen og er afhængige af den
  • Modellen skal understøtte solid økonomistyring på skoleområdet på både centralt- og decentralt niveau

”Nu skal vi – hvis vi opnår den politiske godkendelse -  bygge videre på det, som KLK har afleveret, så vi kan få lavet et godt administrationsgrundlag og en implementeringsplan”, siger Hanne Toft Andersen.

Tildelingsmodellen i Thisted indeholder:

  • Et grundbeløb til alle skoler
  • En tildeling som en kombination af antal elever og klasser
  • En grundtildeling til bygninger
  • Derudover bibeholdes en mindre pulje i forvaltningen til det fælles skolevæsen.

Læs mere om KLK's ydelser på området her.