11. januar 2017

KL's høringssvar vedr. målepunkter for nyt risikobaseret tilsyn

KL har afgivet høringssvar vedr. udkast til målepunkter for tandlæger, almen praksis, bosteder, sygehuse, sundhedsfaglige forhold i hjemmeplejen, kommunale akuttilbud og fodterapeutområdet anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn.

Download og læs hele høringssvaret i boksen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar vedr. målepunkter for nyt risikobaseret tilsyn