20. januar 2017

KL's høringssvar vedr. husdyrregulering

Her kan du finde KL's 4 høringssvar til ændringer af henholdsvis husdyrlov og -bekendtgørelser og til nitrathandlingsprogrammet, der er blevet givet i perioden oktober 2016 - februar 2017.

Det drejer sig om høringssvarene til:

- ændring af husdyrlov

- ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

- ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

- strategisk miljøvurdering af ændring af nitrathandlingsprogrammet