26. januar 2017

KL's høringssvar vedr. genindførsel af frit valg på tandpleje

KL har afgivet høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven ifm. genindførsel af retten til frit valg på tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen.

Du kan downloade og læse det samlede høringssvar i boksen nedenfor.