19. januar 2017

KL pilottester redskab til tilfredshedsmåling af den kommunale service

KL har i løbet af efteråret 2016 udviklet et redskab til at måle den kommunale service over for virksomheder, og gå nu i gang med at gennemføre en pilottest. På sigt er det ambitionen at redskabet skal være et væsentligt bidrag til at styrke kommunerne service.

KL har i samarbejde med en række kommuner udviklet et redskab til tilfredshedsmåling af kommunerne service, som i første omgang testes på det tekniske område. Udviklingen er en del af et strategisk projekt om at styrke kommunerne service over for virksomheder.

Der gennemføres en test af tilfredshedsmålingen i starten af 2017 som evalueres i april med henblik på at udbrede redskabet til fælles kommunalt brug. Indtil videre har syv kommuner givet en positiv tilbagemelding om at deltage i pilottesten.

Tilfredshedsmålingen kan ses på KL's hjemmeside, hvor det også er muligt at læse mere om projektet og muligheden for at deltage.

Der er ikke omkostninger forbundet med at deltage i testfasen af tilfredshedsmålingen.