05. januar 2017

Har I styr på ressourcerne på skoleområdet?

Flere kommuner har i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen haft fokus på ressourcerne på skoleområdet. Med KLK får I et skræddersyet forløb med forvaltninger og skoleledere, hvor vi bl.a. analyserer det økonomiske grundlag på den enkelte skole.

Hvis der ikke er styr på, hvordan ressourcerne tildeles bedst muligt på skoleområdet, kan det få store konsekvenser for den enkelte skole. Derfor har flere kommuner valgt at revurdere deres tildelingsmodeller i lyset af folkeskolereformen.

Ved at lade KLK bistå med en gennemgang og en revurdering af jeres nuværende økonomimodeller, får I et omhyggeligt og tilrettelagt forløb, der planlægges i et tæt samarbejdet med jer.

KLK lægger bl.a. vægt på at skabe forståelse, konsensus og gennemsigtighed omkring udviklingen af en ny økonomimodel. Dette sker gennem processer, som kræver involvering og udfordring af de deltagende parter, herunder fx skoleledere, økonomiforvaltning, MED-systemet og det politiske system.

Gennem hele forløbet sikres det, at I har ejerskab til processen, og at jeres behov tilgodeses. Der bliver bl.a. udarbejdet en eller flere økonomiske modeller, som kan bruges af jer som kommune.

Et samarbejde med KLK virker, fordi vi bemander opgaven med erfarne konsulenter, som har været i og kender til folkeskolen.

Med KLK får I bl.a.:

  • Tæt involvering af organisationen i udarbejdelse af ny ressource model
  • Understøttelse af fælles kultur omkring opfølgning på økonomi
  • Udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag
  • Udarbejdelse af ensartet praksis i forhold til ressourceplanlægning af skoleåret på de enkelte skoler og i forvaltningen

For KLK er det vigtigt, at I får ejerskabet til den nye ressourcemodel. Derfor er KLK gennem hele forløbet en neutral, men tydelig rådgiver, som sikrer, at I får en model, der er tilpasset netop jeres virkelighed.