26. januar 2017

Aarhus: Fra platforms-uro til ny mening

I Aarhus Kommune uddanner et team, De32, skolerne i at bruge kommunens nye læringsplatform. Et skift i 11. time fra Educa til MinUddannelse blev kun et bump på vejen.

En hektisk start

Der skete meget i kulisserne, inden Aarhus Kommunes team De32 i november tog hul på at undervise skolernes pædagogiske personale i at bruge kommunens nye læringsplatform.  

Et par uger tidligere stod De32-teamet, som består af lærere, der er frikøbt en dag om ugen til at understøtte digitale læringsprocesser på kommunens skoler, klart til at bruge Educa. Men da KMD købte UVdata og satsede på MinUddannelse frem for Educa, skulle der tænkes hurtigt i Aarhus.

De32 blev præsenteret for den nye platform om formiddagen, og samme eftermiddag fik skoleledelserne undervisning. KMD stod for undervisning af lederne, fordi De32 ikke kunne få adgang tidligere. De32 havde et par uger til at blive klar til at undervise på skolerne. Imens KMD holdt superbrugerundervisning.

- Det var en speciel situation. De32 havde kortere tid end planlagt til at komme foran. Men vi undgik at ulejlige skolerne med at ændre vores tidsplan, og det har betydet meget for os, fortæller Kirsten Kaag Mortensen, projektleder for læringsplatformen i Aarhus Kommune.

Nyt system, samme undervisning

De32 underviser to-tre skoler om dagen. Hver skole får to gange tre timers undervisning, hvor to af De32 og skolens superbrugere medvirker. På første modul medvirker også en KMD-medarbejder. Første kursusdag gør den enkelte skoleleder det klart, at de pædagogiske medarbejdere skal gå til platformen med et tydeligt fokus: Hvordan platformen understøtter det arbejde med synlig læring, som skolerne allerede er i gang med.

- Det er vigtigt for os at sige, at der ikke både indføres et nyt system og en ny måde at undervise på. Platformen skal understøtte den måde, skolerne arbejder på i forvejen, siger Kirsten Kaag Mortensen.

Modul 1 handlede bl.a. om at logge ind, oprette forløb og koble mål på forløb. Modul 2 begyndte i januar 2017. Her skal ledere og pædagogisk personale skræddersy et uddannelsesforløb til deres skole med fokus på udarbejdelse af forløb.

- Det gælder om at få det løftet fra at fokusere på it-systemet og i stedet sætte fokus på, hvorfor vi bruger en læringsplatform. Det er jo lettest at få greb om det tekniske, men det er ikke det vigtigste, siger Kirsten Kaag Mortensen og tilføjer:

- Hvis man skal se meningen med at tage et nyt værktøj i brug, er det afgørende, at man kan se for sig, hvad man får ud af det: Hvordan man kan gøre hverdagen mere enkel i forhold til arbejdet med synlig læring, og hvordan forældrene kan støtte op, tilføjer hun.

Skolerne skal introducere forældrene til læringsplatformen senest efter sommerferien 2017. Til skole-hjem-samtaler fra efteråret 2017 kan pædagogisk personale, forældre og elever tage udgangspunkt i Elevplanen.

En plan for implementering

Hos forvaltningen og på skolerne ser man frem til at få så meget indhold i læringsplatformen, at man kan se mønstre og hente nye erkendelser om eleverne derinde. Man lægger vægt på, at data brugt rigtigt kan være med til at drive brugen af nye værktøjer som læringsplatformen frem – og at data fra platformen kan indgå i arbejdet med datainformeret ledelse på lige fod med øvrige tilgængelige data for skoleledelsen.

Kirsten Kaag Mortensen og hendes kolleger er bevidste om, at når man skal sikre progression i brugen af platformen på skolerne, kræver det en plan for, hvad der skal tages i brug hvornår. Derfor er der lagt en plan for implementering og forankring af læringsplatformen på skolerne. Planen blev til i et tæt samarbejde med skoleledere, pædagogiske ledere og de faglige organisationer.

- Der er et stort behov for opfølgning fra flere sider her i kommunen. Det har vi blandt andet set i vores følgegruppe af skoleledere og vores sparringsgruppe af pædagogisk personale. Begge grupper efterlyser noget konkret at gå efter for at kunne se, i hvilken grad vi er lykkedes, siger Kirsten Kaag Mortensen.

- Som opfølgning for ledelsen vil vi bruge data som udgangspunkt for at se, hvordan platformen bliver anvendt, og hvad den gør for elevernes progression. Vi glæder os til at se, hvad vi kan se, og så tager vi den derfra, siger Kirsten Kaag Mortensen.