20. februar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed er klar med målepunkter for det nye risikobaserede tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed er nu klar med målepunkter for det nye risikobaserede tilsyn og dermed klar til at varsle og gennemføre de første planlagte risikobaserede tilsyn.

Målepunkter er nu klar

Styrelsen for Patientsikkerhed er klar til at varsle og gennemføre de første planlagte risikobaserede tilsyn. Høringsfristen for de faglige målepunkter udløb 13. januar, og fem ud af ni sæt målepunkter er nu blevet grundigt gennemgået og tilpasset, og er klar til at blive taget i brug. Det gælder målepunkterne for tandlæger, hjemmepleje og hjemmesygepleje, kommunale akutfunktioner, fodterapeuter og bosteder.

Informationsmateriale vedr. bosteder, akutfunktioner og hjemmesyge- og hjemmepleje

De kommende måneder vil en række behandlingssteder modtage varsling og tilsyn fra styrelsen, men samlet set får kun en lille del af behandlingsstederne et tilsynsbesøg. Alle behandlingssteder kan dog med fordel orientere sig i de relevante målepunkter, for der kan være meget god læring at hente i de fokusområder, styrelsen udpeger. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en kort gennemgang af de vigtigste informationer til personalet på institutionerne; bl.a. med links til de færdige målepunkter og information om, hvor der kan findes yderligere oplysninger. Du kan downloade de enkelte informationsnotater i boksen nederst i artiklen.

Hold dig opdateret på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside

Du kan holde dig opdateret om nyheder relateret til det risikobaserede tilsyn ved at abonnere på nyhedskategorien 'Det risikobaserede tilsyn', som du finder under 'Sundhedsprofessionelle og myndigheder' på siden Abonner på nyheder på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Spørgsmål vedr. ovenstående bedes rettet til projektrådgiver i Styrelsen for Patientsikkerhed, Line Emilie Fedders, på mail lefe@patientombuddet.dk eller telefon 72286605.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Det risikobaserede tilsyn besøger bosteder

  • PDF

    Det risikobaserede tilsyn besøger hjemmeplejer og hjemmesygeplejer

  • PDF

    Det risikobaserede tilsyn besøger akutfunktioner