10. februar 2017

Skab værdi med rammearkitekturen – og få op til 200.000 kr. til realisering af kommunens idé

Gevinster på baggrund af rammearkitektur kickstartes med puljemidler til idéudvikling og erfaringsudveksling i kommunerne.

De lokale gevinster, der kan høstes, skal ikke afvente etablering af monopolbruddet fælles støttesystemer. Mange kommuner ønsker således allerede nu at anvende - og bidrage til - den fysiske udformning af kommunernes fælles rammearkitektur.

For at øge idéudviklingen og erfaringsudvekslingen kan kommuner nu søge støtte til initiativer, der nyttiggør rammearkitekturen lokalt. Puljen er finansieret af midlerne til udmøntning af den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016-2020.

KL har i samarbejde med Arkitekturrådet udviklet en ansøgningsprocedure, hvor der er tilstræbt et minimum af administration, og hvor der er rum for innovative idéer, der både giver gevinster lokalt og praksisnære erfaringer til løbende forbedring af rammearkitekturen.

Når den første halve million kroner er uddelt følger KL og Arkitekturrådet op på de støttede initiativer, deler viden med øvrige kommuner om, hvad der virker godt eller mindre godt – og evaluerer med henblik på uddeling af næste portion om et år.

 

Læs om puljen og hvordan man kommer i betragtning til midlerne på KL's side for rammearkitekturpuljen.