07. februar 2017

Ny governancemodel skal føre til mere effektiv anvendelse af fagsystem

KL's Konsulentvirksomhed har hjulpet Københavns Kommune med at udvikle en ny styringsmodel for et fagsystem. Modellen skal bl.a. være med til at skabe tydelighed i forhold til roller og ansvar.

Københavns Kommune har de seneste år arbejdet intenst med at forbedre brugernes tilfredshed med kommunens fagsystem på det sociale område. Som en udløber af dette arbejde har KLK hjulpet kommunen med at udvikle en ny styringsmodel for et fagsystem. Modellen skal bl.a. være med til at skabe tydelighed i forhold til roller og ansvar, ligesom den skal være med til at effektivisere den måde ændringsønsker og udviklingsbehov håndteres på.

Arbejdet med at udvikle modellen tog afsæt i et 360-grader overblik over samtlige opgaver, der er i forbindelse med driften af et fagsystem i Socialforvaltningen. Herefter blev opgaverne kogt ned til en række kritiske opgaver for en effektiv drift af fagsystemet. Endelig blev hver opgave nedbrudt i konkrete roller via rammeværket RACI.

Derfor er kernen i den nye styringsmodel en oversigt over opgaverne med beskrivelse af, hvem der for hver opgave har det overordnede ansvar, udfører opgaven, skal konsulteres og skal informeres.

Dermed kan alle, der arbejder med fagsystemet – både udførerenheder, myndighedsfunktioner, stabsfunktioner og fagforvaltning, - se præcist, hvilke roller og opgaver de selv har ansvaret for, ligesom de kan se, hvor i organisationen andre opgaver løses. Modellen er bl.a. tænkt som et dialogværktøj, der skal anvendes til at afstemme forventninger mellem de forskellige involverede parter i den fremtidige anvendelse af fagsystemet.

Kontakt konsulentchef Thomas Karlsson på tlf. 5161 4603 eller thka@kl.dk for yderligere information.