03. februar 2017

Hvordan har du det?

For tredje gang igangsætter Sundhedsstyrelsen en national undersøgelse af danskernes trivsel, sundhed og sygdom. KL-udvalgsformand ser frem til lokalt at bruge resultaterne til at planlægge og tilrettelægge en målrettet indsats.

Hvordan har du det?

Det spørgsmål vil møde cirka 300.000 danskere over 16 år i den kommende tid, hvor de vil få tilsendt et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev.

Undersøgelsen vil blive brugt til at forbedre forebyggelse og behandling af sygdomme og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Et unikt indblik i danskernes sundhed

Resultaterne fra undersøgelsen – den såkaldte sundhedsprofil – bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan finde resultaterne fra de tidligere undersøgelser fra 2010 og 2013.

Sundhedsprofilen giver et enestående øjebliksbillede af voksne danskeres (16+-årige) sundhed og livsstil. Den bygger på selvrapporterede data om sundhed, herunder selvvurderet helbred og livsstil (kost, rygning, alkohol, motion, psykisk sundhed mv.).

”Sundhedsprofilen giver desuden mulighed for over tid at følge danskernes sundhed og livsstil. Sundhedsprofilen giver dermed os i kommunerne og regionerne mulighed for lokalt at planlægge og tilrettelægge en målrettet indsats i forhold til de sundhedsproblematikker, der særligt er fremherskende i vores lokalområder,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Udvalgte resultater fra 2013-undersøgelsen

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed i 2013 viste overordnet, at 85,2 procent har et fremragende, vældig godt, eller godt selvvurderet helbred.
  • Undersøgelsen af danskernes sundhed i 2013 var med til at sætte fokus på trivslen blandt danskerne. Undersøgelsen viste, at kvinder uanset alder har et dårligere mentalt helbred end mænd. Blandt andet er der blandt unge kvinder en dobbelt så stor andel med dårlig mental sundhed sammenlignet med unge mænd (aldersgruppen 16-24 år kvinder (17,5 procent) og mænd (8,2 procent)).
  • Undersøgelsen af danskernes sundhed i 2013 viste overordnet, at det på nogle områder går fremad siden 2010. Selvom der stadig er mange, der ryger, er andelen af både dagligrygere og storrygere faldet. Andelen af danskere, der drikker over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse, er også faldet. Men andelen der spiser usundt, rører sig for lidt og vejer for meget er stort set uændret.
  • Undersøgelsen af danskernes sundhed i 2013 viste, at der fortsat er mange overvægtige blandt voksne. Lidt under halvdelen af alle voksne (47,4 procent af den voksne befolkning) er moderat eller svært overvægtige med et BMI på eller over 25. Hver syvende er svært overvægtig (BMI ≥30). En større andel af mænd (54,0 procent) end kvinder (41,0 procent) er overvægtige, uanset alder.
  • Undersøgelsen af danskernes sundhed i 2013 viste, at der bliver drukket mindre alkohol. Der er et fald i personer, der drikker over lavrisikogrænsen (14 genstande for mænd og 7 genstande for kvinder om ugen), fra hver fjerde til hver femte siden 2010. Det største fald kan man se i gruppen af unge mænd (16-24 år), hvor andelen er faldet fra 38,3 procent til 28,4 procent.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere på www.danskernessundhed.dk