27. februar 2017

Høring: Svar på høring om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion efterværn)

Børne- og Socialministeriet har den 3. februar 2017 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion)

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar.19.02.17